Engagera dig

av | 5 apr, 2021 | Aktuellt, Arbetsgrupper

Engagera dig i Sockenföreningens Utvecklingsgrupper!

Sockenföreningens uppgift är att arbeta brett för socknens intressen. Verk samheten bedrivs i nära samarbete med socknens andra föreningar.

Välkommen att vara med och utveckla socknens intressen i någon av Sockenföreningens hela 9 utvecklingsgrupper. Exempel på det som grupperna har åstadkommit är ny bro mellan Gesunda och Sollerön, äppelträdsalléns förnyelse och ångbåtsbryggans återuppbyggnad. Mer närtida exempel är etablering av Sollerömacken och övertagande och upprustning av Sockenhuset.

Har du idéer på saker som du tycker att vi bör ta tag i och du vill hjälpa till med, kontakta Staffan Bond 070-534 13 50 eller staffan.bond@solleron.se

Här hittar du hittar kontaktpersoner till samtliga utvecklingsgrupper.