Det nya Gesunda!

av | 8 mar, 2021 | Aktuellt, Byar och fäbodar, Glimtar från socknen

Ideellt arbete och engagemang i det ”nya Gesunda!”

Vi har tidigare berättat att det under förra året har målats, spikats, grävts och putsats i Gesunda för att bevara det gamla och förvalta det historiska arvet. Gesunda var i äldre tider tillsammans med Ryssa hemfäbod för befolkningen på Sollerön.

”Det var mycket glädjande med många aktiviteter och att vi blir flera bybor. (+8). Vid den senaste mätningen (2019) bodde 292 personer i byn,” säger Stig Wass, ordförande i Bystugeföreningen. Styrelsen består även av Majvor Löfgren sekreterare, Kisti Mats kassör, samt ledamöterna Kajsa Bråmer, Patrik Lissåker, Britt-Marie Broqvist och Annmari Persson. Styrelsen vill tacka alla för strålande ideella insatser.

Det hände mycket förra året och det finns planer och händer redan saker på det nya året, fortsätter Stig som vill att det tänks i nya banor. Vi har en näst intill orörd vildmark på Solleröskogen. Den är attraktiv att uppleva för storstadsmänniskor och utländska besökare. Vi har röjt busk och sly på Siljansleden för vandringar både under vintern och sommaren. Innan tövädret kom hände det att ca 20 skoterekipage rastade och grillade i Malibambo när de har åkt från Gesunda via Rossberg.

I planen finns att röja Siljansleden via N Hållen ända bort till Siljansfors. En dialog pågår med olika myndigheter om att marknadsföra tjusningen med vildmarken.
Sedan är det väldigt kul att hockeyrinken väcktes till liv. Ishockey och konståkning samsas om utrymmet. Det är viktigt att det finns aktiviteter för barnen. Isen på Siljan är också tillgänglig men där får man vara extra försiktig. Skönt också att Gesundaberget är igång,” avslutar Stig.