BID-Projektet

av | 13 sep, 2021 | Aktuellt, Projekt, Service BID

Sedan april 2020 har BID-projektet arbetat med frågan: På vilket sätt kan vi göra Sollerön till en ännu attraktivare plats? I projektet har ett betydande antal aktörer varit representerade. Båkkan har varit i fokus. Vi har undersökt frågor som handlat om tillgänglighet säkerhet, utbud, och fysisk gestaltning. Under arbetets gång identifierade vi behovet av sakkunniga och samfinansierade GAIA arkitektur att hjälpa oss att reda i frågorna. GAIA´s arbete är sammanfattat och utställt i Sockenhusets entré.

Projektet ODLA TORG är en följd av detta. Arkitektur och Designcentrum beviljade medel att under sommaren arbeta med att tillfälligt förändra några platsers funktion. Tanken är att det ger ett bra underlag för att kunna ta ställning till mer permanenta förändringar. Den 25 september utförs det sista testet i form av en skördefest. Nya ytor kommer testas. Testerna är bl.a. till för att besökare ska kunna uppleva förändring och bidra med sina tankar om upplevelsen.

Så, bidra gärna med dina tankar! Kanske har du redan varit på plats vid något av de tidigare tillfällena? Du kan mejla till odlatorg@gmail.com eller muntligt till projektfolket på plats den 25:e september.