Årsmöte – Klippen

av | 26 mar, 2021 | Aktuellt

Medlemmar i Återbruket Klippen kallas till årsmöte den 29 April klockan 19.00

Mötet sker i digital form på grund av rådande restriktioner.

Anmälan för mötesdeltagande:
Skicka e-post till aterbruketklippen@gmail.com
Du kommer att få tillbaka ett mail innehållande en länk för deltagande i mötet.

Anmäl dig senast den 28 april.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 22 april.

Välkommen
Styrelsen

Läs mer om Klippen här