Årsmöte Klippen

Årsmöte Klippen

Medlemmar i Återbruket Klippen kallas till årsmöte 2023 , 20 April klockan 19.00

Dagordning enligt Stadgar.

Mötet sker i Studio Gliss (gamla Norpans lokal under Sockenhuset). Vi bjuder på Kaffe och bulle!
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 13 April.

Välkommen
Styrelsen