Ny VA-plan!

Utställning och samråd av förslag till Plan – vatten och avlopp (VA-plan) för Mora kommun

Ett förslag till reviderad VA-plan för Mora kommun har arbetats fram genom förvaltningsövergripande arbete och diskussioner i politiskt forum. Huvudsyftet med VA-planen är att Mora ska ha ett fortsatt bra dricksvatten och ett omhändertagande av avloppsvatten som säkerställer en god livsmiljö. Planen har sin utgångspunkt i förslag till reviderad VA-policy, tidigare VA-plan, VA-översikt, lagkrav samt lokala, regionala och nationella mål och visioner.

VA-planen är en handlingsplan för åren 2021 – 2025.

Utställning och samråd sker under tiden 10 november 2020 – 10 januari 2021. Under utställningstiden finns handlingarna tillgängliga på https://morakommun.se/va-plan och på

Mora kulturhus, Köpmannag 4, Mora, mån – fre 9-18, lör 11-15
Kommunhusets reception, Fredsgatan 16, Mora, mån – fre 07.45-12.00 samt 12.45-16.30
Sollerö bibliotek, Sockenhuset, Sollerön. Mån 14-18, tis 9-12 (bemannad tid)

Synpunkter på förslaget ska senast den 11 januari 2021 skriftligen inkommit till Mora kommun, Utvecklingsenheten, 792 80 Mora eller via e-post till vaplan@mora.se

För ytterligare information kontakta: Eva Larsson, Mora kommun, tfn 0250 26152

Informationsmöte kommer att hållas via webbsändning samt på Andreasgården. Datum är inte fastställt ännu och information om tidpunkt kommer att finnas på https://morakommun.se/va-plan

/MORA KOMMUN, Arbetsgruppen för VA-Planering (representanter från Utvecklingsenheten, Stadsbyggnadskontoret, Miljökontoret och Nodava AB)

Eva Larsson
Miljösamordnare
Kommunstyrelseförvaltningen/Utvecklingsenheten
Mora kommun
Tfn: 0250-261 52
www.morakommun.se