Sollerö Petroleum AB informerar

av | 11 okt, 2021 | Aktuellt, Sollerömacken

En väl fungerande mack blir nu ännu bättre

Från och med den 1 oktober är det Ess Oljeorder Bränsle AB som hand- har skötsel och drift av Sollerömacken. Oljeorder är ett lokalt baserat företag med lång erfarenhet i branschen och vi hoppas genom bytet att service och tillsyn skall förbättras.

Upprustning av macken kommer att ske successivt under hösten. Bland annat kommer ny prisskylt sättas upp närmare Sundsvägen. Uppsättning- en har dock försenats på grund av den halvledarbrist som råder i världen.

Ingen har väl dock kunnat undgå att märka hur mycket lättare det är att åka in till macken på den nyasfalterade ytan.

Vad gäller det drivmedel som säljs är det ingen skillnad mot tidigare. Det är E10, 95 oktanig bensin, och diesel som levereras i pumparna.

Den nya kortläsaren innebär en del förändringar. En del gamla kort fung- erar inte längre, bl.a Dalvikskort och Agrolkort. Alla kort anslutna till Visa och Mastercard fungerar som vanligt. Det är också möjligt att vända sig till Oljeorders kontor på Dössjonsvägen 21 i Mora och ansöka om ett privat- eller ett företagskort.

Oljeorder har telefon 020 – 420 420

Sollerö Petroleum AB