Nodava informerar

av | 11 okt, 2021 | Aktuellt

Vid provtagning har påträffats bakterier på både Sollerön och Gesunda, vi vet i dagsläget inte om dessa kommer från samma felkälla. Bakterierna som har påträffats är i låga halter och i sig är de inte farliga, dock så kan de visa på att ledningsnätet innehåller ämnen som kan orsaka sjukdom. Vi har därför i samråd med Miljökontoret i Mora gått ut med en koknings­rekommen­dation för att inte äventyra hälsan för boende i Sollerön och Gesunda.

Vi söker felkälla samtidigt som vi åtgärdar eventuella felkällor där vi ser risk att problemen kan ha uppstått. Att rengöra reservoarerna är en del i det. Vi tar prover på flera platser i ledningsnätet och det är inte bara vid reser­voarerna som bakterierna finns, varför vi inte kan utesluta att felkällan finns någonstans i ledningsnätet. Ledningsnätet har en komplex uppbyggnad och vattnet kan ta flera vägar så det försvårar felsökningen.

Vi tar dagligen nya vattenprover och utökar antalet provplatser för att avgränsa området för var problemen uppstått. Dock så tar det två dagar innan vi får svar på inskickade prover (eftersom bakterie­kulturerna måste växa till sig för att kunna fastställa dem) och det tar därför tid innan vi kan göra åtgärder utifrån provresultaten.

Ytterligare information kan hämtas från Nodavas hemsida.