Sollerö Pensionärsförening

Styrelse och kontaktpersoner

Styrelse 2024

Ordförande, Lars Hällsten, 070-631 86 56,
Vice ordförande, Sune Bondesson, 072-725 50 05
Kassör, Inger Gaeyner, 070-314 00 25
Sekreterare, Gun Persson, 070-232 62 12
Ledamot, Anna Böhlmark, 070-512 10 94
Ledamot, Lennart Stunis, 070-600 64 24
Suppleant, Eivor Bälter, 070-477 03 75

Verksamheter

BINGO, Jan Thorell
BOULE, Margareta Ahlström 0250-22603
GYMNASTIK, Ann-Marie Lindgren
RESOR, Lars Hällsten lars.g.hellsten@gmail.com eller tel. 070 631 86 56