Sockenföreningen informerar

av | 2 maj, 2021 | Aktuellt

Bygget av Telemast vid Reningsverket har startat!

Snart blir det bättre teletäckning. Byggnadsnämnden i Mora har beviljat bygglov och startbesked till Telia och Netel för bygge av telemast vid Reningsverket på Sollerön. Schaktning och gjutning av plintar är klart. Solleröbladet har sökt Telia och Netel för ytterligare information om när masten kan vara i bruk. Mer info kommer i nästa nummer.

OK för ASF Sollerön!

Bolagsverket har gett klartecken för bildandet av det arbetsintegrerade sociala företaget ASF Sollerön, som nu har haft sin första stämma. (Sockenföreningen är en av delägarna.) ”Äntligen är vi igång,” säger Benke i Kråkkan. Genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv är företagets grundidé.

Vill du engagera dig i socknen?

Läs även om sockenföreningens verksamhet. Välkommen att engagera dig i någon av våra nio arbetsgrupper!