Lite eller mycket vatten i Siljan!?

2 maj, 2021 | Aktuellt

Att Siljan är Sveriges 7:e största sjö och att den är 135 m djup vet du säkert redan. Sjön påverkar oss som lever i socknen. I väderleksprognosen delas ofta vädret mellan ”norr om Siljan” och ”söder om Siljan.” Det sägs att åskan inte går över Siljan till Sollerön före midsommar och vattnet påverkar både vind och temperatur. I år sköljde Storsiljan på långfredagen efter att ha bjudit på fantastisk skridskois under vårvintern.

Men vet du hur vattnet i sjön regleras? Under april har det varit ”ebb”. Stengrunden mellan Sollerön och Gesunda syns tydligt och vid Sundet letar vadarfåglarna mat i sandbankarna. Du som har tänkt vårbada får vandra långt ut för nu är det extra långgrunt.

Vad är det som gör att vattenståndet varierar så mycket?

Solleröbladet frågade båtintresserade Åke Ryss, som bor vid strandkanten i Bråmåbo.

”Siljan började regleras först på 1920-talet och sedan 1951 sker regleringen vid Grådadammen 2 mil nedströms Siljan längs Österdalälven. Fallhöjden där är faktiskt bara 0,5 m. I en Vattendom från 1964 bestämdes vattenreglering i Siljan och tappning av dammen i Trängslet. Vattenståndet i Siljan kan variera med nästan 2 meter. Som lägst får sjön vara

159.90 m ö h. Som högst är vattennivån 161.78. Den ideala vattennivån bestämdes till 161.5.

Mätningar av Sveriges stora sjöar sker dagligen året runt och kan följas på www.smhi.se

Nu ökar vattenståndet varje dygn genom att snösmältningen har kommit igång i fjällen. Normal vattennivå är i regel i slutet av maj.

Vattenkraft är värdefullt och kraftbolagen bevakar vattenståndet noggrant för att maximera avkastningen på sina investeringar. Regleringen sköts idag med dator som är stationerad i Sundsvall.

Åke märker av vattenståndet för hans bogserbåt M/S Orsa ligger idag fast förankrad både vid bryggan och på bottnen vid bryggan. Den kommer loss när vattnet stiger.