Respektera

3 aug, 2021 | Aktuellt

Tiden rusar iväg men det får inte trafiken göra. Det är två månaders sedan hastighetsbegränsningen till 40 km/tim infördes på Sollerön och hittills är det enbart positiva reaktioner. Handen på hjärtat, håller du hastigheten för att förbättra trafiksäkerheten? Tänk på att alla cyklister, gångtrafikanter, skolbarn, hundar, katter mm mår bra av att vi alla lättar på gasen.

Ett par synpunkter på förbättringar har inkommit – att tydliggöra skyltningen vid Vatubutten och vid infarten till Utanmyra. Sockenföreningen kontaktar Länsstyrelsen och Trafikverket för åtgärder.