Service BID

Målet är att skapa en finansierad affärsutvecklingsplan för förbättringsåtgärder som arbetsgrupperna för de fem olika fokusområdena identifierar. Samt en samverkansorganisation som tar vara på alla goda krafter och idéer i lokalsamhället samtidigt som de skapar tydliga underlag och kontaktvägar i dialog med kommunen. Projektets fokusområden är;

1. Platsvarumärket – Identitet, profil, positionering och image
2. Utbud – Butiker, aktiviteter, upplevelser och service
3. Plats – Funktion, utseende och utformning
4. Tillgänglighet – Transporter, framkomlighet och öppettider
5. Rent, tryggt och säkert – Underhåll, välkomnande och förbyggande brottslighet

Projektet kommer fortgå under 18 månader med Jon Böhlmark och Daniel Nilsson som lokala processledare. Tilda Magnusson är projektledare på Region Dalarna och Karin Eriksson representerar Mora kommun. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Dalarna och Mora kommun.