Malibambo – Malins kyrka i storskogen

13 sep, 2021 | Glimtar från socknen, Notiser

För 14 dagar sedan hade kyrkan Friluftsgudstjänst i Malibambo, ca 3 km väster om Rossbergs fäbod. För dig som aldrig har varit vid Malibambo – gör ett besök och känn historiens vingslag.
Enligt sägnen flydde alla Solleröbor undan Digerdöden, 1300-talets pandemi, västerut.

Så gjorde också Malin. I närheten av Rossbergs fäbod fann hon ett kors på marken. Hon stannade då kvar på lägerplatsen för att vårda de sjuka och döende men blev själv smittad och dog. Malin sägs ligga begravd invid en stor sten. Den stenen utgör idag gudstjänstplatsen Malibambo, som ligger i en vacker tallskog. Där finns ett altare samt en klocka som det rings i vid gudstjänst. En grusad, slingrande stig på 300 m leder från Selenvägen in till Malibambo.

I närheten finns slogbod, eldplats och lite längre bort vid Siljansleden en övernattningsstuga med källa.

I Lillkyrkan, den ursprungliga sakristian i Sollerö Kyrka, finns en vacker träskulptur av Malin gjord av konstnären och skulptören Stefan Hedström, sommarboende i Ryssa.
Mer om Malibambo och Malinlegenden finns att läsa i Sool-Öen från 1974, 1993, 1994, 1999, 2004, 2005, 2010 och 2021.