Kyrkogårdsförvaltningen informerar

av | 2 maj, 2021 | Aktuellt

Kontroll av gravstenar – Bakgrund

Kyrkogårdsförvaltningen är ansvarig för säkerheten för både personal och besökare på våra kyrkogårdar och begravningsplatser. Instabila och fallande gravvårdar kan innebära en arbetsmiljörisk för anställda och är även en säker- hetsfråga för besökare på kyrkogården.

Delat ansvar

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat: Kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljön och säkerheten för alla som arbetar eller vis-tas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och dess gravsten. Det är alltså gravrättsinnehavarens skyldighet att åtgärda stenar som inte klarar säkerhetskraven.
För mer information – se vår hemsida www.svenskakyrkan.se/mora/kontroll-av-gravstenar
eller ring oss på 0250 – 55 29 50, kl 9.30 – 12.00, måndag – fredag
eller maila till: ditte.nygards@svenskakyrkan.se