Historiens vingslag

av | 27 sep, 2021 | Aktuellt, Glimtar från socknen

240 år sedan första predikan i Sollerö Kyrka

Vi har just haft Kyrkoval. På andra halvan av 1700-talet var det också Kyrkoval på Sollerön. Man valde att bygga en egen kyrka. Den 8 september 1781 hölls den sista gudstjänsten i gamla S:t Laurentiuskapellet vid Klikten. Söndagen därpå, den 15 september 1781, hölls den första gudstjänsten i den nya kyrkan, då med provisorisk inredning. Ordentliga bänkar med låga ryggar och sidodörrar blev klara först efter 5 år.

Pastorns medhjälpare Anders Sundstedt förrättade gudstjänsten och predikade från 1:a Samuelsboken 7:12

”Allt hitintills hafver Herren hulpit oss”. (Ända hit hjälpte oss Herren)