Föreningsstämma Sollerö Gemensamhetsskog

av | 2 maj, 2021 | Aktuellt

Ordinarie Föreningsstämma som brukar äga rum under maj månad, enligt stadgarna, är framflyttad på grund  av Coronapandemin.

Kallelse med nytt senare datum kommer att ske när riskerna för smittspridning stabiliserats.
Handlingar för stämman kommer att finnas på hemsidan när revisionen är klar.

Någon gång under maj månad kommer stämmohandlingar även att finnas på Sockenkontoret.

Styrelsen