Slöjdkväll

Slöjdkväll

SLÖJDKVÄLLD i på Hembygdsgården
Ta minn di nå tä djärå äld bar kum.
Vir bjodum upå kaffe å duppa.

Info: Sylvia, 073-956 64 10, sylviamasan@gmail.com