Guldkanten

Guldkanten

Kom och var med! Öppet för alla 65-plus

GULDKANTEN handlar om att skapa mötesplatser för social samvaro för att bryta ofrivillig ensamhet hos äldre, samt ge möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande.

Varje vecka genomförs aktiviteter på kommunens fyra trygghetsboenden. Aktiviteterna är öppna för alla 65+ som vill vara med. Deltagarna kan löpande komma med förslag och önskemål på aktiviteter.
Aktiviteterna centrerar runt Ord, Ton, Scen, Bild, Samhälle och Fika, och är en blandning mellan att uppleva och göra.

Månadens program kan du hämta på Sollerö bibliotek och uppsatt runt om i Mora. Du kan också hitta programmet på kommunens webb: morakommun.se/guldkanten

STOLTGÅRDEN, SOLLERÖN: TORSDAGAR 13.30-15.30

LEDSAGARE SKA TAS MED FÖR PERSONLIGA BEHOV.