Gudstjänst

Gudstjänst

Gudstjänst med temat Prövningens stund.
Kom och sjung dina favoritpsalmer i bekväma tonarter tillsammans med Stöttepelarna.