Ellevio informerar

Ellevio informerar

Ellevio kommer att bygga om elnätet på Sollerön med start i höst. Vi kommer att ta ned luftledningarna på ön och istället lägga elnätet i marken.

Kent Strandin
kent.strandin@ellevio.se