Återbruket Klippen

Återbruket Klippen

Under sommaren håller Klippet öppet varje lördag kl. 11-14
Återbruket Klippen finns i ladorna bakom COOP mitt på Sollerön.