Årsmöte SVOF 2024

Årsmöte SVOF 2024

Mötesdeltagare med fullmakt ska anmäla detta senast 18 april 2024, till ordförande.
Handlingar inför årsmötet finns tillgängliga på Sockenhuset Sollerön,
sollero-fvof.se och hos ordföranden från v 15.

Ärenden enligt stadgarna.
Välkomna hälsar Sollerö FVOF
Vi bjuder på fika!

Årsredovisning_2023

Förslag arvoden ersättningar