Årsmöte Sollerö Gemensamhetsskog 2024

Årsmöte Sollerö Gemensamhetsskog 2024

Delägarna i SOLLERÖ GEMENSAMHETSSKOGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
kallas till Ordinarie Föreningsstämma.

Datum och tid: Tisdagen den 28/5 kl 18.30
Plats: Sockenhuset, Sollerön

Ärenden enligt stadgarna.
Tre motioner samt framställan från styrelsen.
Handlingar till stämman finns tillgängliga på Sockenkontoret och på hemsidan www.soldskog.se senast fr o m 14/5.