Årsmöte Gesunda Bystugeförening

Årsmöte Gesunda Bystugeförening

Ärenden enligt stadgarna.
Motioner lämnas senast den 30 mars via mail till gesundabystuga@gmail.com eller i brevlådan hos Maivor Löfgren, Ekorrbergsvägen 1, Gesunda.

Handlingar delas ut på mötet.
Vi bjuder på förtäring efter mötet.
Varmt välkomna!
Styrelsen