Åsens fäbod med milsvid utsikt över Siljan.
I mitten av 1600-talet var det bruk på Sollerön att ha två fäbodar. Ända fram mot 1800-talets slut hade varje gård tre fäbodar på fastlandet. Som exempel Åsen, Umsi, Sävsjöbodarna eller Björka, Garberg, Läberg. Före 1892 var man helt beroende av att använda båt vid sina färder mellan ön och fastlandet. Idag är det bekvämt med bron.

Kornas råmande och skällornas klang har tystnat. Fäbodarna har istället bli-vit en fridfull oas där man kan söka sig bort från vardagens stress och kurera själen med stillhet och sköna vyer.

Vad händer i Åsen idag? Solleröbladet intervjuade Ulla Kallin, ordförande i fäbodlaget

”Idag är det 35 fastigheter plus tomtmark i Åsen,” inleder Ulla. ”Och så Åsengården förstås som har funnits här sedan 1960-talet. Det är ingen fast boende som är skriven i Åsen men några bor här nästan året runt. Senas-te åren har det skett en föryngring och flera fastigheter har fått nya ägare. Idag är det inte bara Soldfok som har Åsen som sitt eldorado. Många bor i Mälardalen. Till exempel Köping, Eskilstuna, Vaxholm och Uppsala. Även leksingar finns representerade.

Fäbodlaget skulle ha firat 40 år förra året men jubileet har flyttats fram. Den viktigaste uppgiften vi har är att hålla landskapet öppet. Varje år röjer vi sly och busk under 2 dagar. Vi leasar även ett 25-tal får som betar rent på de sluttade ängarna. I samband med ”arbetsdagarna” är grillen på och vi försöker förmedla historien till de nya fastighetsägarna. Spelmännen Baba Svensson och Roine Andersson har spelat fiol flera gånger och Mats Wik från Utanmyra har berättat om det gamla fäbodväsendet.

Vi har en facebookgrupp som rapporterar om nyttiga saker för oss Åsenbor. När snötillgången är god tar vi skoterhjälp och drar upp flera skidspår. Siljansleden går ju också genom fäboden.”
Styrelsen består av Annette Knutz sekr, Torbjörn Braun, Erik Johans-son, Katarina Valsberg och Ulla Kallin ordf.