Sollerö IF informerar

av | 22 mar, 2021 | Aktuellt, Sollerö IF

Nya deltagaravgifter 2021

Detta verksamhetsår har vi valt att korrigera deltagaravgifterna för de medlemmar som aktivt deltar i vår idrottsliga verksamhet. Dels p.g.a. av Covid-19 som gör att prognosen för intäkter är lite osäker och dels att deltagaravgiften bättre ska matcha verksamheten. Deltagaravgiften sträcker sig dessutom över hela året och inte t.ex. per vårtermin respektive hösttermin utan det är en avgift för hela året.

Vad får man för avgiften?

I deltagaravgiften ingår att man får delta i träningar och tävlingar/matcher där utbildade ledare ansvarar för verksamheten. Utöver deltagaravgiften ska man dessutom betala medlemsavgiften. Här kommer säsongen 2020 i siffror baserat på 2020 års ansökan om LOK-stöd:

RODD:

Småbåtsrodd 165 aktiviteter 20 utövare
Kyrkbåtsrodd – 28 utövare

FOTBOLL:

Flickor div 1-2 167 aktiviteter 29 utövare
Flickor div 7 49 aktiviteter 17 utövare
Flickor MT-cup 46 aktiviteter 14 utövare
Pojkar div 4-5 67 aktiviteter 12 utövare
Pojkar div 7 50 aktiviteter 12 utövare Äldre mix MT-cup 11 aktiviteter 15 utövare Yngre mix MT-cup – 12 utövare
Leklag – 11 utövare

SKIDOR:

Lek på längd 20 aktiviteter 20 utövare

Så om man tar medlems- och deltagaravgift och dividerar med antal aktivitetstillfällen blir det en billig engångskostnad för träning med glädje och gemenskap! :)

Är du inte medlem än?

Gå in på www.solleroif.se och bli medlem för att ta del av verksamheten!
Välkommen!