Tack för senast!

av | 31 mar, 2022 | Aktuellt, Sockenföreningen

Sockenföreningens årsstämma välbesökt!

Drygt 30 personer hade bänkat sig i den nyrenoverade Lärkasalen för

Sollerö Sockenförenings årsstämma. Två prioriterade frågor som Sockenföreningen driver är trafiksituationen i socknen samt äldreboendet på Stoltgården. Sockenföreningen planerar ett möte med Trafikverket för att diskutera åtgärder för att öka trafiksäkerheten.

Beträffande Stoltgården för Sockenföreningen en dialog för att hitta en bra lösning med Mora kommun. Två andra prioriterade frågor är Sockenhuset och marknadsföring av socknen.

Föryngring av Sockenföreningens styrelse!

Therese Olsson, Rothagen och Johanna Paarud Jönsson, Bodarna invaldes i styrelsen efter Lotta Lindqvist, Kråkkan och Göran Blomkvist, Kulåra. Ny suppleant blir Linnea Mattsson, Småstad. Som ny revisor efter Jan Thorell valdes Linnea Malm Stolt, Utanmyra.

På solleron.se kan du se alla styrelseledamöter och suppleanter under menyn Sockenföreningen/sockenrådet.      

Årets Sockenbo korades!

Det hedersamma priset ”Årets Sockenbo” förärades Torbjörn Nääs, Bodarna och Lasse Nordström, Bråmåbo. Motiveringen är: ”För att med penna och kamera dokumentera och berätta om Sollerö Socken i dåtid och nutid.” Torbjörn är webbmaster för hemsidan och i hans bildarkiv finns tusentals med bilder. Lasse skrev ca 150 artiklar i Solleröbladet under pandemin. Idag skriver han artiklar för Sockenföreningens hemsida. Båda pristagarna är involverade i marknadsföringen av socknen.