Tack för att ni gjorde undersökningen möjlig!

av | 6 aug, 2022 | Aktuellt

Vi vill rikta ett stort tack till alla markägare, markbrukare, Solleröbor, bidragsgivare och föreningar som gjorde att undersökningen med markradar av vikingagravfältet på Sollerön blev verklighet. Nu går undersökningen in i nästa fas.

All data som samlats in med magnetometer och markradar ska nu processas, analyseras och tolkas av arkeologer i både England och Sverige.

– Analysen av undersökningarna pågår just nu i Sheffield, England. Det är ett arbete i flera led med en mycket stor mängd mätdata. Resultatet från den första analysen av all data måste sedan tolkas i ytterligare analyser. Då vi jämför mätdata mot äldre kartor och olika fornlämningstyper. Fornlämningar och fornlämningsbilden ser annorlunda ut i England mot i Sverige. Här kommer de Svenska arkeologerna in i arbetet för att identifiera Svenska fornlämningar i form av gravar, byggnader och konstruktioner som skulle kunna relateras till kultisk aktivitet, säger arkeologen Mathias Bäck.

Vi väntar med spänning på resultaten som vi hoppas kan ge fler pusselbitar av vilken betydelse Sollerön haft i järnålderssamhället och hur människorna levde här för över 1000 år sedan.

Resultaten från undersökningen kommer att utmynna i en rapport som förväntas bli klar under våren 2023.

Sollerö Hembygdsförenings Vikingagrupp