SSF: Skrivelse – Yttrande över mast för Net4Mobility i Häradsarvet

av | 18 okt, 2019 | Skrivelser, Sockenföreningen

Synpunkter på bygglov för mobilmast
Skrivelse till Stadsbyggnadsförvaltningen Mora-Orsa om mobilmast:

Yttrande över mast för Net4Mobility i Häradsarvet

2019-10-18 10.00