ÅRSMÖTE 8 februari kl 15.00 Lärkasalen Sockenhuset

Årsmöteshandlingar finns att få hos styrelsen fr o m 1 februari.
Fika, ta med egen kopp. Info angående föreningens verksamhet.

Välkommen att vara med och påverka framtidens verksamhet.
Styrelsen