Sollerö socken växer!

av | 8 jul, 2022 | Aktuellt, Befolkningsprognos

Nu är vi  1 709 som bor i socknen.

Kikar vi på fördelningen ser vi att en övervägande andel av befolkningen är runt 70 år.
Andelen 20-åringar är liten. Något anmärkningsvärt speciellt om man jämför med kommunen eller riket för övrigt. En stor del av befolkningen är alltså pensionärer. Antalet skolbarn håller sig på en stabil hög nivå.

Intressant diagram att fundera kring. Hur påverkas kommunens planering av diagrammen och hur kan vi påverka?