Solkraften växer på Solens Ö !

av | 17 aug, 2023 | Aktuellt, Arbetsgrupper, Hållbara Sollerön

Det är inte bara kantarellerna som just nu växer snabbt på Sollerön. Solpanelerna växer också som svampar ur jorden i Sollerö sockens alla byar. Panelerna syns på gårds- och villatak. Ja även på lador, garage och vedbodar. Trygghetsboendet Stoltgården har investerat 1,2 mkr i en anläggning och har därmed den största solcellsanläggningen i Mora kommun för tillfället. Sedan ett par år pryds Idrottsparkens tak av solpaneler. Flera kommer säkert för det pratas mycket om solpaneler. Idé och planer finns faktiskt för en gemensam solcellspark!

Undrar hur många solpaneler det finns idag och hur många det kan bli imorgon?

Har Sollerön möjlighet att bli känd inte bara som ”Solens Ö” utan även som ”Solkraftens Ö?” Det är vi som bor här som avgör detta.

Energifrågan står högt på agendan för Sverige efter den senaste vinterns prisrally på el med elstöd. Det investeras i energikällor som sol, vind och vatten. Kärnkraft diskuteras åter. Många anser att det är viktigt att inte vara beroende av fossila bränslen som olja och gas med tanke på klimatet, miljön och konflikter i världen. Allt fler elbilar syns på vägarna och stora produktionsenheter för batterier och fossilfritt stål planeras i Norrland.

Hållbarhet hamnar mer och mer i fokus.

Är antalet växande solcellsanläggningar ett tecken på att vi Solleröbor värdesätter hållbarhet mer? Kan vi bli ännu mer oberoende och hållbara? Hållbarhet är ett ord som omfattar mycket i både produktion, konsumtion och livsstil som t.ex. återvinning.

Vi frågade några Solleröbor varför de har investerat i solenergi:

Så här säger Stig Wass i Gesunda: ”Känns jättebra med solpaneler.

Den främsta anledningen är ekonomin och att vara oberoende. Vi lever i en orolig värld där vad som helst kan hända. Att vara självförsörjande på el är därför viktigt. I en nära framtid kan jag tänka mig att Bystugan i Gesunda också har solpaneler och är självförsörjande på el.”

Mona Sandberg i Indesbudi på Sollerön säger:

”Jag känner det angeläget att ha egna solpaneler. Det ger mig möjlighet att bidra till något gott för klimatet och samhällsutvecklingen. Dessutom sprider produktionen el till fler än till min egen bostad. Det är också intressant att följa i appar hur produktionen sker beroende på väderlek. Det får mig att fundera på och förstå när olika saker som ugn, tvättmaskin, diskmaskin mm kan användas beroende på tid och väder. Att dra ned på kostnader är förstås viktigt.”

Det finns en återuppväckt arbetsgrupp i Sockenföreningen med namnet ”Hållbara Sollerön.”

Där är utvecklingen av solpaneler en viktig del. Är du intresserad av att delta i ”Hållbara Sollerön”? Kontakta Lotta Lindqvist i Kråkkan: charlotta.lindqvist658@gmail.com eller Sockenföreningens ordförande Staffan Bond på staffan.bond@telia.com