Skrivelse till länsstyrelsen om hastighetsbegränsning

av | 21 sep, 2020 | Skrivelser, Sockenföreningen

På Sockenstämman 2020 beslutades att Sockenrådet skulle verka för en hastighetsbegränsning på 40km/h på hela Ön som en zon.

Skrivelse till länsstyrelsen om hastighetsbegränsning