Strandstigen

LONA-projektet ”Strandstigen runt Sollerön – nydragning och förbättringar”. Mora kommun formell sökande och Sockenföreningen svarar för genomförandet tillsammans med byalagen.