Stängsling och betning i Klikten

Stängsling och betning i Klikten. Ett naturvårdsprojekt bekostat med LONA-medel. Mora kommun formell projektägare.

För mer information kontakta Lotta Lindqvist charlotta.lindqvist658@gmail.com.