Positivt om 40 km/h på Sollerön!

av | 19 nov, 2020 | Aktuellt, Skrivelser, Trafikmiljön

Länsstyrelesen har skickat Sockenföreningens förslag till ändrade hastighetsbegränsningar på Sollerön på remiss. Efter att svaren inkommit har man ställt samman en konsekvensanalys som i alla delar tillstyrker behovet. Utestående frågor är bland annat på vilken nivå beslutet skall tas och hur eventuella kostnader skall fördelas.
Dokumenten finns även tillgängliga på sockenkontoret.

Läs själv och se vad du tycker!

Konsekvensutredning Länsstyrelsen
REMISSVAR Polisen
Yttrande över remiss Trafikverket
Yttrande Mora Kommun