Plusresultat för Sockenföreningen!

av | 22 mar, 2024 | Aktuellt, Sockenföreningen

Det var en belåten ordförande Staffan Bond som hälsade välkommen till årets Sockenstämma. Trenden fortsätter. Verksamheten visar ett positivt resultat. Hyresintäkter och ökade bokningar i Lärksalen är en av anledningarna. Den andra är annonsintäkter i Solleröbladet och Hemester-Guiden.  Vindpengar och Servicepunkten ger också värdefulla bidrag i kassan.

Sockenföreningen bygger på många ideella krafter. Sockenhuset hålls i trim av Husgruppen och Aktivitetsgruppen arrangerar Skördemarknaden. Bemannarna arbetar ideellt i Servicepunkten.

Valberedningen hade förvaltat sitt ansvarsfyllda uppdrag och presenterade en komplett styrelse med flera nya namn. (se här)

Sockenföreningen är involverad i ett flertal projekt rörande bygdens framtid:

  • Trafiksäkerheten ligger varmt om hjärtat.
  • Kyrkbåten ”upå Båkkan”är på gång.
  • Solcellspark är i sin linda.
  • Siljan Geopark och Vildmarksriket börjar röra på sig. Bogg Daniel Nilsson, projektledare för Vildmarksriket, presenterade planerna för projektet.
  • Avslutningsvis informerade Stig Wass, Gesunda om den förmodade ljusa framtiden för Gesundaberget.