Över femtusen ord

av | 1 feb, 2024 | Aktuellt

Sollerö hembygdsförening och dess arbetsgrupp “Soldmålslajä”, genomförde onsdag den 31 januari två insatser för sollerömålet.

Ordlistan i boken Färder “Fra Soldn” publicerades digitalt på hembygdsföreningens webbplats. Du hittar den här: Sollerömål – Sollerö hembygdsförening (sollero-hembygd.se)

Just nu innehåller listan 5274 ord. Arbetet påbörjades för över 100 år sedan, av Håll Nils Mattson d.ä. genom anteckningar som senare noterades på kort för arkivering.

Föreningen har också skickat en ansökan till Riksantikvarieämbetet om bidrag till kurser i soldmål.