Uppskattad camping i Kulåra!
Solleröbladet fortsätter att presentera byalagen/fäbodlagen i socknen. Turen har nu kommit till Kulåra Byalag.

”Vårt fokus är skötseln av strandområdet med bryggor, badplats, båtplatser, boulebana och campingplats,” säger ordförande Göran Blomkvist. ”Campingen är mycket enkel med torrdass och handpump för vatten men den är mycket uppskattad av våra gäster. Vi får en stadig inkomst som möjliggör investeringar i strandområdet. Sedan 1979 arrangeras mettävlingen ”Kulåranappet” men i år blev den inställd för första gången.

Mycket glädjande är att det sker en inflyttning av barnfamiljer till byn,” avslutar Göran.
Styrelsen består av: Bitte Kans, Åke Berglund, Bengt Jans, Wanja Håll Edgren, Älsa Graf, Maria Sandell, Lina Markus och Göran Blomkvist.