Högt vattenstånd i Siljan!

av | 7 aug, 2023 | Aktuellt

Stormen ”Hans” har nått Sverige och Dalarna. SMHI varnar för höga vattenflöden i Dalarna och Värmland. Vattennivån i Siljan är mycket hög. Stenar och grund som normalt sett brukar synas ligger under vattennivån.

Är det ett rekordhögt vattenstånd?

”Siljan är en halv meter över normal nivå,” säger Åke Ryss i Bråmåbo, som kontinuerligt läser av vattennivån. ”Nu är nivån 161,99 meter över havet. År 1986 var rekordåret hittills. Då var den hela 163,06.”

Vattennivån kommer troligen att ligga på en hög nivå ett tag till. Det sägs att Trängsletdammen är fylld och behöver tömmas en smula.