Grunden lagd för blästerugn!

av | 14 jun, 2021 | Aktuellt, Företagsamma, Glimtar från socknen

Full aktivitet råder på Hembygdsgården när Solleröbladet gör ett besök. Det doftar gott om tjärade stockar, som läggs i en ram kring grus och bottenplatta. ”Ramen av stockar blir ca 70 cm hög,” säger Torbjörn Karlsson, som tillsammans med Kenneth Broqvist och Lars Hansson lägger stockarna till rätta. Sargen runt ugnen är nu klar och arbetet med själva ugnen kan börja. Dock återstår mycket innan blästerugnen kan tas i bruk.

”Slutprodukten blir myrmalm. Det som vikingarna producerade och som även framställdes uppe i Lima under 1800-talet. Järnet lämpar sig väl till att smida liar,” säger Lars Hansson. Det blir spännande att se när grabbarna framställer järn på samma sätt som på vikingatiden. ”Någon gång i höst,” säger grabbarna förhoppningsfullt.