God fortsättning på det nya året!

av | 11 jan, 2024 | Aktuellt, Stoltgården

Förra året var ett händelserikt år på Stoltgården.

Inför 2023 hade Mora kommun sagt upp avtalet om gemensamhetsytor vilket medförde ett intäktstapp på 1 miljon kronor/år. En lång förhandlingsprocess ledde så småningom fram till ett nytt betydligt lägre hyresavtal med kommunen om Vinterträdgården.

När den nya styrelsen tillträdde ryktades att kommunen skulle flytta Hemtjänsten från Stoltgården till en central plats i Mora. Tack och lov så blev det inte så.

Istället har Hemtjänsten flyttat in i nya renoverade lokaler (omklädningsrum/dusch/WC, pentry samt sociala ytor) där det gamla hobbyrummet låg. Ledning och personal är mycket nöjda. Hemtjänstens förra lägenhet kan därmed nu hyras ut.

På Stoltgårdens tak finns nu Mora kommuns hittills största solcellsanläggning. En investering på drygt en 1 miljon kr för Bostadsrättsföreningen där vi redan märker av kraftiga besparingar av elkostnader. Samtliga lysrör har också bytts ut till led för att spara el.

En stor investering till är trådlöst internet i hela fastigheten som en service för de boende. Kodlås har också installerats för säkerhets skull. Under det här året kommer vi b l a att se över ljud- och bildanläggning i Vinterträdgården.

Tyvärr var vi tvungna att stänga Mat & Café. Lunchmarknaden är för liten. Inflation och pandemi har minskat efterfrågan och det bär sig inte att ha köket kvar. Vi har tecknat ett avtal med Wibe-restaurangen som levererar varma matlådor varje vardag till de boende.

Som ni ser har det varit mycket fokus på ekonomi. Men vi glömde inte bort trivselaktiviteter. Sollerö Pensionärsförening är mycket aktiv och har börjat lägga sina aktiviteter på Stoltgården. SoPF fortsätter under 2024. Vi publicerar aktivitetsprogrammet så ser du vad som händer och när det händer. www.solleron.se/stoltgarden

Det är mycket glädjande att föreningar, kyrkan, kommunen och personer tar initiativ och vill anordna aktiviteter på Stoltgården. Det händer dock att aktiviteterna krockar med varandra. Vid ett tillfälle var det tre aktiviteter samtidigt!

Med andra ord så behöver aktiviteterna koordineras så att de sprids ut och gagnar så många som möjligt. Den koordinationsrollen tar vi i styrelsen på oss från och med nu.

Om du/ni vill arrangera något på Stoltgården är du/ni välkomna att kontakta Brf Soldis styrelse i frågan.

Kontaktman är ordförande Gunnar Israelsson: stoltgarden@solleron.se eller 070 67 258 38.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Brf Soldi Stoltgården