Sockenstämma

Sockenstämma

Ärenden enligt stadgarna.
Motioner lämnas senast den 15 mars i brevlådan vid Sockenhuset eller via mail till info@solleron.se
Kom och lämna synpunkter på Sollerö sockens utveckling!

Vill du delta digitalt? Skicka i så fall en intresseanmälan i form av ett mejl till info@solleron.se

Varmt välkomna!
Styrelsen