Brandstationen flyttas!

av | 1 apr, 2024 | Aktuellt

För några veckor sedan kunde vi läsa att den gamla brandstationen på ”Båkkan” har bytt ägare. Nu skänker den nye ägaren brandstationen till Hembygdsföreningen.

Det är själva brandtornet som kommer att flyttas.

Den rappade gröna byggnaden med verkstad och garage blir kvar.

”Vi har idag bara gamla timmerbyggnader från 1700- och 1800-tal på Hembygdsgården. Däremot har vi saknat en kulturbyggnad från 1900-talets Sollerön. Nu får vi den som en skänk från ovan,” utbrister Håkan Grudd, ordförande i Sollerö Hembygdsförening.

Brandtornet kommer att friläggas från den övriga byggnaden. Festins Åkeri i Älvdalen kommer  att transportera tornet på trailer till Hembygdsgården under våren.

”Styrelsen har diskuterat och är enig om var brandtornet ska placeras och kommit fram till att det blir söder om majstången,” fortsätter Håkan Grudd. ”Tornet kommer att användas vid själva resningen på midsommarafton genom att vi monterar ett spel i toppen. Istället för att resa stången traditionsenligt med korsade störar kommer majstången att vevas upp maskinellt. Den mänskliga muskelkraften ersätts vilket gör att resningen blir snabbare och säkrare för publiken,” säger Mats Wik, som stående på Prästhärbret, brukar leda själva resningen.

Brandtornet blir ett landmärke för Hembygdsgården som får en helt ny siluett.

Den här nyheten kommer säkert att dra mer besökare till Hembygdsgården.