Bengtsarvet

av | 12 jan, 2021 | Byar och fäbodar, Glimtar från socknen

Brinnande engagemang i Bengtsarvet för byn och bygden!

Solleröbladet fortsätter presentationen av byalag och fäbodlag i socknen. Nu har turen kommit till Bengtsarvet där den inflyttade göteborgaren Ulf Hertzberg är ordförande. ”Byalagets uppgift är att tillvarata byns intressen, vårda båthamnen samt stärka bygemenskapen,” säger Ulf. ”Ett stort pågående projekt just nu, som bör vara klart inom 2 år, är att bygga klart bryggorna med Y-bommar. Båtintresset är ju stort i byn med hamnen och Ångbåtsbryggan. Vi förbättrar också stigen söderut som gör att man kan gå och cykla utan att bli dyblöta. Längs stigen har vi också renoverat slogboden med tillhörande grillplats.

Styrelsen är mycket engagerad och består också av: Helene Nordre (kassör), Anders Lundqvist, Britti Halvarsson och Johan Swierenga. Suppleanter är Åsa Hertzberg, Peter Norell och Bo Johansson.” Solleröbladet känner att det råder starkt engagemang och god trivsel i Bengtsarvet.