Samfundet Karl Lärkas Vänner

Lärkastugan Karl Lärkas väg 26, Sollerön

Tisdagen den 3 augusti kl 19.00 Kulturvetare Agneta Magnusson, "Solleröärter och Dalabönor-om vårt goda gröna kulturarv". Lärkastugans tun, Klikten, Sollerön.Ta gärna med något att sitta på. Alla hälsas hjärtligt välkomna! […]