1,5 miljon kr till 37 föreningar för 90 olika projekt sedan 2010

av | 19 jan, 2022 | Aktuellt, Vindpengar

Det har blåst mycket den senaste tiden. SMHI varnar oftare än vanligt t o m för stormvindar i hela landet. Vi har märkt av det även här i socknen där träd har blåst omkull eller knäckts.
”Det beror på klimatförändringarna,” säger många. ”Det är sådant vi får vara beredda på nu för tiden.”
Ja, visst kan det vara otrevligt och kulet när det blåser men det brukar ju vara så att ”något ont alltid har något gott med sig.”

På Solleröskogen, uppe på Skuruberg och Seliträdberg, ståtar 8 vindkraftverk sedan ca 10 år tillbaka. Och det är därifrån som vindpengen , den s k bygdepengen kommer.
”Det är en viktig resurs för Sollerö sockens utveckling,” säger Staffan Bond, ordförande i Sockenföreningen.
”Vindpengen möjliggör projekt och investeringar hos socknens föreningar. Pengar som ska användas till projekt och investeringar. Inte till löpande drift och underhåll. Sedan 2010 har 37 föreningar fått dela på 1,5 miljoner kronor.”

Varifrån kommer vindpengarna?

Vi frågade Mats Wik i Utanmyra, som var med från början.

”Sedan vindkraften gjorde entré har det alltid funnits intresse från kraftbolag att bygga vindkraftverk i de kuperade svenska skogarna. ” säger Mats.  ”År 2005 blev Gemensamhetsskogen kontaktad av Vindkompaniet Öland om lämplig plats för vindkraftverk på Solleröskogen. Först var Rostberg intressant men sedan vändes blickarna mot Skuruberg och Seliträ. En mätmast på ca 50 meter uppfördes för att under 1 år mäta hur gynnsamma vindarna var. Eftersom etablering av vindkraft var känsligt togs också hänsyn till ingrepp i naturen som t ex skymmande av utsikt, djurliv eller störande rörelser och ljud.

Faktum är att vi förbrukar mer och mer el i Sverige. Norrland har överskott men i mellan- och södra Sverige råder ofta elbrist.

Efter 4 års process tecknades arrendeavtal mellan dåvarande Vindkompaniet och markägarna som var Bergvik, Gemensamhetsskogen, Kyrkan och privatpersoner. På initiativ av Vindbolaget skrevs också ett avtal om en extra bygdepeng från vindkraftverken. Bolaget ville att elproduktionen skulle gagna hela socknen.

Sockenföreningen och Hembygdsföreningen utsågs till Vindbolagets avtalspart och ansvarar för fördelningen av bygdepengen som beräknas till 0,5% av bruttoproduktionsvärdet. Vindsnurrorna kom igång 2009 och idag ägs de 8 vindsnurrorna av det tyska energibolaget EnBW. Sedan starten har det gett socknen drygt 1,56 mkr.

Besök sidan Vindpengar så kan du se vilka belopp som föreningar och projekt har fått. Där kan du också se hur du gör för att söka bygdepeng. Vindgruppen består idag av: Jack Gottling, Staffan Bond, Karin Wik-Land och Börje Svensson.

Lasse i Vibergsgården