Årsmöte Gesunda Bystugeförening

Gesunda bystuga Bengtsvägen 3, Sollerön

Ärenden enligt stadgarna.Motioner lämnas senast den 30 mars via mail till gesundabystuga@gmail.com eller i brevlådan hos Maivor Löfgren, Ekorrbergsvägen 1, Gesunda. Handlingar delas ut på mötet.Vi bjuder på förtäring efter mötet.Varmt välkomna! Styrelsen