Extra medlemsmöte SFVOF

Gesunda bystuga Bengtsvägen 3, Sollerön

Sollerö fiskevårdsområdesförening kallar till Extra medlemsmöte i Gesunda Bystuga. Ärende: Stadgeändring för Sollerö Fiskvårdsområde.(Behandlades och godkändes på årsstämman den 24 april 2022).Handlingar finns att hämta på/hos: Sollerö Fiskevårdsområdes hemsida: inf@sollero-fvof.seSollerö SockenkontorSollerö Fiskevårdsområdes ordförande Vi bjuder på fika. Välkomna! Styrelsen för Sollerö Fiskevårdsområde