Årsmöte Gesunda Motionsklubb

Gesunda bystuga Bengtsvägen 3, Sollerön

Välkomna till Gesunda Motionsklubbs årsmöte söndagen den 23/4 kl 16.00 i Gesunda bystuga.Ärenden enligt stadgarna.Motioner till årsmötet ska var inlämnade senast 16/4.Vill du delta via länk så maila gesundamotionsklubb@gmail.com senast fredag 21/4. Vi bjuder på smörgåstårta! Väl mött!

Årsmöte Gesunda Bystugeförening

Gesunda bystuga Bengtsvägen 3, Sollerön

Ärenden enligt stadgarna.Motioner lämnas senast den 30 mars via mail till gesundabystuga@gmail.com eller i brevlådan hos Maivor Löfgren, Ekorrbergsvägen 1, Gesunda. Handlingar delas ut på mötet.Vi bjuder på förtäring efter mötet.Varmt välkomna! Styrelsen

Extra medlemsmöte SFVOF

Gesunda bystuga Bengtsvägen 3, Sollerön

Sollerö fiskevårdsområdesförening kallar till Extra medlemsmöte i Gesunda Bystuga. Ärende: Stadgeändring för Sollerö Fiskvårdsområde.(Behandlades och godkändes på årsstämman den 24 april 2022).Handlingar finns att hämta på/hos: Sollerö Fiskevårdsområdes hemsida: inf@sollero-fvof.seSollerö SockenkontorSollerö Fiskevårdsområdes ordförande Vi bjuder på fika. Välkomna! Styrelsen för Sollerö Fiskevårdsområde